Sản phẩm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU SOJI-AF

Analog (1...10V), Frequency (500-2000Hz)
Dầu diesel/ Nhiên liệu/ Dầu thực vật...
-40...+85°C

Xem thêm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU SOJI-RS232

(RS232)
Dầu diesel/ Nhiên liệu/ Nhiên liệu sinh học
-40...+85°C

Xem thêm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU SOJI-RS485

(RS485/RS485 CAN BUS)
Dầu diesel/ Nhiên liệu/ Dầu thực vật...
-40...+85°C

Xem thêm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU SOJI-I(0-20mA)

Dòng (0-20mA)
Dầu Diesel/ Nhiên liệu/ Dầu thực vật...
-40...+85°C

Xem thêm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU SOJI-R (0-20KΩ)

Điện trở (0-20KΩ)
Dầu Diesel/ Nhiên liệu/ Dầu thực vật...
-40...+85°C

Xem thêm