Sản phẩm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU LIGO-AF

Analog (1...10V), Frequency (500-2000Hz)
Dầu diesel/ Nhiên liệu/ Dầu thực vật...
-40...+85°C

Xem thêm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU LIGO-RS232

(RS232)
Dầu diesel/ Nhiên liệu/ Nhiên liệu sinh học
-40...+85°C

Xem thêm

CẢM BIẾN ĐO MỨC NHIÊN LIỆU LIGO-RS485

(RS485)
Dầu diesel/ Nhiên liệu/ Dầu thực vật...
-40...+85°C

Xem thêm